Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Buy Now

භාවිතය පිළිබද නිර්ණායක

 1. පිළිගත හැකි භාවිතය

  ඕනෑම අවස්ථාවක අපගේ වෙබ් අඩවිය නිදහස් ලෙස ගවේෂණය කිරීමට කාරුණික වන්න. හැකි විට එයට තොරතුරු හා දත්ත වලින් දායක වන්න. ප්‍රශ්න ඇසීම, පෝස්ට් දැමීම, පින්තූර හා වීඩියෝ අප හා බෙදා ගැනීම තුළින් දායක වන්න. කෙසේ වෙතත් නීත්‍යානුකූල නොවන හා තහනම් දේවල් අප වෙබ් පිටුව හා බෙදා ගැනීමෙන් වලකින්න.

  පහත කරුණු පිළිබද සිහිතබා ගන්න.

  a) වෙනත් පුද්ගලයකුගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂාකරගැනීමට ඇති අයිතිය කඩවීම
  b) වෙනත් පුදගලයකුගේ බුද්ධිමය අයිතිය කඩකිරීම
  c) වෙනත් පාර්ශවයක් අපකීර්තියට පත්වන ආකාරයේ ප්‍රකාශයන් (නෙස්ලේ ආයතනය සම්බන්ධව, කාමෝද්වීපනමය, ජාතිවාදී, අන් ජාතියක්, ආගමක් හෝ පුද්ගල කණ්ඩායමක් කෙරෙහි බියක් ඇතිවන ආකාරයේ ප්‍රකාශයන්, ප්‍රචණ්ඩත්වය, වෛරය හෝ වෙනත් ගැටළු නිර්මාණය වන ආකාරයේ ප්‍රකාශයන්.
  d) වෛරස් අඩංගු පින්තූර, වීඩියෝ ආදිය ඇතුළත් කිරීම මගින් ආරක්ෂාව පිළිබද ගැටළු ඇතිවීම
  e) වෙඩ්පිටුවේ ඒකීයතාවය නැතිවන ආකාරයේ ක්‍රියාවන්

  නෙස්ලේ ආයතනය විසින් වෙබ් අඩවිය තුළින් නීති විරෝධී හෝ අහිතකර යැයි විශ්වාස කරන ඕනෑම අන්තර්ගතයක් ඉවත් කළ හැකි බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

 2. දත්ත ආරක්ෂණය අපගේ රහස්‍යතාවය පිළිබද නිවේදනය මෙම වෙබ් අඩවියේ බෙදාගෙන ඇති ඕනෑම පුද්ගලික දත්තයකට හෝ ද්‍රව්‍යයකට අදාළ වේ. වැඩි විස්තර මෙතැනින් සොයා ගන්න.
 3. බුද්ධිමය දේපල
  1. නෙස්ලේ ආයතනය විසින් සපයා ඇති අන්තර්ගතය

   වෙබ් අඩවියේ නෙස්ලේ විසින් හෝ ඒ වෙනුවෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ද්‍රව්‍යවල ප්‍රකාශන හිමිකම සහ වෙළඳ ලකුණු ඇතුළුව සියලුම බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් (උදා: පෙළ සහ රූප) නෙස්ලේ හෝ එහි බලපත්‍රලාභීන් සතුය.

   ඔබේ පුද්ගලික භාවිතය සඳහා (වාණිජමය නොවන භාවිතය) ඔබ නෙස්ලේ වෙබ් අඩවියේ උපුටා ගැනීම් ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කළ හැකිය. එවැනි අවස්ථාවන්හි එම අන්තර්ගතයන්හි ප්‍රකාශන හිමිකම් දැන්වීමක් දැන්වීම අවශ්‍ය වේ. සියලු බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් නෙස්ලේ ආයතනය සතු බවට පහත ආකාරයට සදහන් කළ හැකිය. (උදා- © 2014 නෙස්ලේ).

  2. ඔබ විසින් සපයන අන්තරගතයන්

   ඔබ නෙස්ලේ ආයතනයට සපයන අන්තර්ගතයේ අයිතිය ඔබ සතුනම් හෝ එසේ නොමැති අවස්ථාවල ඔබ නිසි අවසර ලබාගෙන ඇති බවට (උදා- පින්තූර, වීඩියෝ,සංගීතය) නෙස්ලේ ආයතනයට ඔබ නියෝජනය කළ යුතුය.

   එම අන්තර්ගතයන් රහස්‍ය නොවන බව ඔබ එකග වේ. රාජ්‍යත්වයෙන් තොර, ලොවපුරා සදාකාලික ලෙස පාවිච්චි කිරීමට අවසරය ඔබ විසින් ලබාදෙයි. (අනාවරණය කිරීම, ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කිරීම, සම්ප්‍රේෂණය කිරීම, ප්‍රකාශ කිරීම හෝ විකාශනය කිරීම ඇතුළුව)

   මෙම අන්තර්ගතය භාවිතා කළ යුතුද නැද්ද යන්න තීරණය කිරීමේ නිදහස නෙස්ලේ ආයතනයට ඇති බවත්, නෙස්ලේ ආයතනය දැනටමත් ඒ හා සමාන අන්තර්ගතයන් ප්‍රවර්ධනය කර ඇති බවත් හෝ වෙනත් අන්තර්ගතයන්ගෙන් එවැනි අන්තර්ගතයන් ලබාගෙන ඇති බවත් කරුණාවෙන් සලකන්න. මෙම අන්තර්ගතයේ ඇති සියලුම බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් නෙස්ලේ ආයතනය සහ එහි බලපත්‍රලාභීන් සතුව පවතී.

 4. වගකීම

  අපගේ වෙබ් අඩවියේ ඇති අන්තර්ගතයේ නිරවද්‍යතාවය සහතික කිරීම සහ බාධා කිරීම් වලක්වා ගැනීම සඳහා නෙස්ලේ ආයතනය සියලු සාධාරණ උත්සාහයන් භාවිතා කරන අතර, ඔබට හානි සිදුවිය හැකි සාවද්‍ය තොරතුරු, බාධා කිරීම්, අත්හිටුවීම් හෝ වෙනත් සිදුවීම් සඳහා අපි වගකිව නොකියයි, සෘජු (උදා: පරිගණක බිදවැටීම්) හෝ වක්‍ර ( උදා: පාඩුවීම්).

  මෙම වෙබ්පිටුව වෙනත් බාහිර වෙබ් පිටු හා සම්බන්ධ අන්තර්ගතයන් හා බැදී ඇති අන්තර්ගතයන්(Links) තිබිය හැක. එවැනි තුන්වන පාර්ශවයේ වෙබ්පිටු සදහා නෙස්ලේ ආයතනයට පාලන බලයක් නැත. මෙවැනි අවස්ථාවල, ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියේ මුල් පිටුවේ (Home Page) url භාවිතා කරන විට (උදා: ගැඹුරු සම්බන්ධතාවයක් නොමැති අවස්ථාවල) සහ ඔබ නෙස්ලේ සමඟ අනුබද්ධිත හෝ අනුමත කරන කිසිම ආකාරයකින් යෝජනා නොකරන්නේ නම් එවැනි සම්බන්ධතාවයකට නෙස්ලේ ආයතනය විරුද්ධ නොවේ.

  ඔබ “Framing” හෝ ඒ හා සමාන භාවිතයන් භාවිතා නොකළ යුතු අතර, වෙබ් අඩවියට සබැදියන් නව කවුළුවකින් (New window) විවෘත වන බවට සහතික විය යුතුය.

 5. අප හා සම්බන්ධ වන්න

  මෙම වෙඩ්පිටුව නෙස්ලේ ලංකා පුද්ගලික සමාගම විසින් හසුරුවනු ලබයි.

  ඔබට යම් ප්‍රශ්නයක් හෝ අදහසක් දැක්වීමට අවශ්‍යනම් ඔනෑම අවස්ථාවක අපහා සම්බන්ධ වන්න.

  Phone: +94114724724

  Email:talk.tous@lk.nestle.com

  Mail:Nestlé Lanka PLC
  440, T.B. Jayah Mawatha
  Colombo-10.
  Sri Lanka

 6. වෙනස්කිරීම්

  මෙම වෙබ්පිටුව භාවිතය පිළිබද කොන්දේසි වෙනස් කිරීමේ අයිතිය නෙස්ලේ ආයතනය සතුය. වරින් වර මෙම භාවිත නියමයන් සහ ඕනෑම නව තොරතුරු සමාලෝචනය කිරීමට කරුණාකර මෙම පිටුව වෙත යොමු වන්න.

 7. පාලන නීතිය හා අධිකරණමය බලය

  මෙම වෙබ්පිටුව ලංකාවේ භාවිතය සදහා පමණි. මෙම වෙබ් අඩවියේ නිෂ්පාදන සහ අන්තර්ගතය ශ්‍රී ලංකාව හැර වෙනත් ස්ථානවල සුදුසු හෝ ලබා ගත හැකි බව නෙස්ලේ ආයතනය කිසිදු නිරූපණයක් නොකරයි. වෙබ් අඩවියට අදාළ ඕනෑම හිමිකම් පෑමක් හෝ ආරවුලක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය මගින් පාලනය වන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ උසාවිවලට ඉදිරිපත් කළ යුතු බව ඔබ සහ නෙස්ලේ ආයතනය සමග එකඟ වේ.

Sign up Now

ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශේෂීම අතුරුපස සාදන්නගේ එකමුතුවට ඔබත් අදම එකතු වෙලා අපිත් එක්ක යන මේ රසවත් ගමනේ කොටස්කාරයෙක් වෙලා වටිනා තෑගි දිනාගන්න අවස්ථාවක් ලබාගන්න.